Tarihçesi

Bölgede yapılan kazılar sonucu bulunan antik eserler İ.Ö. 1200 yıllarında Trakya yolu ile Anadolu’ya geçen Trak kabilelerine ait olduğu tahmin ediliyor.
 
Romalılar ve Bizanslılar döneminde Diapolis adını taşıyan Akçakoca 13. yy.da, 4. Haçlı Seferleri sırasında Cenevizlilerin eline geçmiş. Osmanlıların Anadolu’ya gelmeleri ile başlayan dönemde, Türklerin akınlarına dayanamayan Cenevizli ve Bizanslılar yöreyi terk etmek zorunda kalmışlar.
 
Akçakoca’nın zapt edilmesi 1323 yılında Orhangazi’nin komutanlarından Akçakoca Bey tarafından gerçekleştirilmiş.
 
1692’ye kadar Bolu Sancak Beyliği’ne bağlı bir voyvodalık halinde idare edilen Akçakoca, 23 Haziran 1934 tarihinde ilçe olmuş.