İmalat Yapan Üyelerimize Önemle DUYRULUR

DÜZCE BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYRULUR 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği imalat yapan iş yerlerinin üretime başladıkları tarihten itibaren 2 ay içerisinde, kendileri için büyük faydalar sağlayan Sanayi Sicil Belgesi almaları zorunludur. Bu sürenin geçmesi yada müracaat edilmemesi halinde Bakanlığımız tarafından idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak Kanuna eklenen geçici madde ile Sanayi Sicil Belgesi almayan firmalara bir af getirilmiş ve 31/12/2014 tarihine kadar hiçbir ceza ödemeden ücretsiz olarak belgeyi alabileceklerdir. Ayrıca mikro ölçekli işletmelerden (çalışan sayısı 10'dan az, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL.yi aşmayanlar) için Kapasite Raporu istenmeyecek, sadece firma beyanı yeterli görülecektir.