T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından alınan ilanlar

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, muhtelif taşınmazlarınsatış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin ilan metni için aşağıdaki linkin üzerine tıklayınız

1.İlan

2.İlan