T.C. Düzce Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden Duyurulur

T.C. Düzce Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 30.05.2017 tarih ve 5923 sayılı yazısı ile bildirmiş oldukları;

24 Mayıs 2017 Çarşamba günü yapılan İlimiz Ekonomi Toplantısında işverenlerin işci çıkarmada sorunlar yaşadığı ve bu sorunların yaşanmaması için; iş verenlerin, işcileri sadece işe alırken değil işcilerin işine son verirken de İŞKUR ile irtibat sağlamaları hususunu dile getirmiş olup Odamız üyelerine konuya ilişkin önemle duyurulur.