TR
EN

Mevzuat Bildirimi 29.04.2019

06.05.2019

Mevzuat:

Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine, Prof. Dr. Hasan MANDAL ve Fahri KASIRGA’NIN Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2019/94)

Mevzuat:

Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, Yahya BABA’NIN Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/92)

Mevzuat:

Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine ve Ticaret Müfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/93)

Mevzuat:

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca Seçilen Prof. Dr. Muammer YAYLALI’NIN Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/95)

Mevzuat:

Rektör Atamaları Hakkında Kararlar (Karar: 2019/96, 2019/97, 2019/98 ve 2019/99)

Mevzuat:

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mevzuat:

Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Mevzuat:

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mevzuat:

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mevzuat:

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

ayrıntı için TIKLAYINIZ