TR
EN

Mevzuat Bildirimi 23.03.2020

23.03.2020

Mevzuat:

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

21 Mart 2020 Tarihli ve 31075 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200321.pdf

Özet

Bu yönetmelik ile yapı denetime ilişkin, denetçi firmalara ilişkin bazı konular düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200321-1.htm

 

 



Mevzuat:

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

22 Mart 2020 Tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322.pdf

Özet

Bu Karar ile Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerin uygulanacak olan KDV oranının %1 olarak belirlenmesi düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-1.pdf

 

 

Mevzuat:

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

22 Mart 2020 Tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322.pdf

Özet

Bu karar ile COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alman tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmesi düzenlenmektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf

 

Mevzuat:

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

22 Mart 2020 Tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322.pdf

Özet

Bu genelge ile COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği, buna dair usul ve esasların nasıl belirleneceği, bu kapsamda dönüşümlü çalışanların  fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacağı, idari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacağı, daha önce, COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edileceği; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde idari izinli sayılabileceği düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322M1-1.pdf