TR
EN

Mevzuat Bildirimi 11.05.2020

11.05.2020

Mevzuat:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

 09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509.pdf

Özet

Bu karar ile deprem, salgın vb. gibi sebeplerden tamamlanamayan yatırımlardan 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebileceği düzenlenmektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-14.pdf

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/196, 197, 198)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

 09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509.pdf

Özet

Bu karar ile Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci’nin atanması ve sair atamalar düzenlenmektedir.

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-19.pdf

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mevzuat:

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

 09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509.pdf

Özet

Bu Yönetmelik ile tüketici lehine sigorta sözleşmeleri, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri ve herkese açık öneri ile mal ve hizmetle bağlı sigorta ürünü satışı, mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalar ve uzaktan satış cihazları ile pazarlama nın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kontrol noktaları olan araç muayene istasyonlarında yalnızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) tarafından konulacak uzaktan satış cihazları ile satış yapılabileceği ve sair konular düzenlenmektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-1.htm

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Kararı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

 09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509.pdf

Özet

Bu Karar ile sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen Kurul kararının 3 üncü maddesinde yer alan derneklerden, vakıflardan ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.” ifadesinin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-6.pdf