TR
EN

Mevzuat Bildirimi 18.05.2020

18.05.2020

Mevzuat:

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

16 Mayıs 2020 Tarihli ve 31129 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516.pdf

Özet

Bu kararlar ile Katar Devleti nezdindeki Büyükelçi Fikret ÖZER’in merkeze atanması, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçiliğe Orhan IŞIK’ın atanması, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL’ün atanması ve sair atamalar düzenlenmektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-6.pdf

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

16 Mayıs 2020 Tarihli ve 31129 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516.pdf

Özet

Bu Tebliğ ile Bakanlıktan izin almak suretiyle; ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-9.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/13)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/14)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

16 Mayıs 2020 Tarihli ve 31129 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516.pdf

Özet

Bu Tebliğler ile çevirmen meslek standartında değişiklik yapılması, nanoteknoloji uygulama operatörü ile delik delme makinesi operatörü meslek standartlarının yürürlüğe konulması düzenlemektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-10.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-11.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

16 Mayıs 2020 Tarihli ve 31129 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516.pdf

Özet

Bu Tebliğ ile Kurum tarafından helal akreditasyon statüsünü belirtmek için helal uygunluk değerlendirme kuruluşu adına düzenlenen helal akreditasyonun, helal uygunluk değerlendirme kuruluşu talebi ile ya da Kurum tarafından askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-12.htm

 

 

                                                                                                                                                                              ../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Mayıs 2020 Tarihli ve 31130 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200517.pdf

Özet

Bu Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu geçici 13 ncü maddesini uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmektedir. Devlet il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin bu tebliğ dışında olduğu düzenlenmektedir. Bu tebliğde sermaye şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşine nakden dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtımına konu edilemeyeceği düzenlenmektedir. Ayrıca bu düzenlemenin istisnaları ve bu istisnalardan yararlanılabilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması gerektiği düzenlenmektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200517-7.pdf