TR
EN

5. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi

15.06.2021

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Birliğimize intikal eden 03.06.2021 tarih ve 59334903-876.01-E.54 sayılı yazıda; Odaları tarafından girişimcilerimizin mevcut desteklerden haberdar olabilmesi için 24 Haziran 2021 Perşembe günü çevrimiçi olarak 5. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi düzenlenmesi planlandığl belirtilınektedir.

Bu kapsamda; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan söz konusu yazı ekte giinderilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.