Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı

Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AİBÜ-TTMER) tarafından; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası , Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Teknopark A.Ş , Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) katkıları ile 18 Nisan 2018 tarihinde Saat 09.00-18.00 arasında  Düzce Teknopark Kuluçka ve Yönetim Binası Fuaye Alanı’nda  “DÜZCE-BOLU AR-GE PROJE PAZARI”  düzenlenecektir.

 

Etkinlik için seçilen tematik alanlar:

• Makine/İmalat Teknolojileri

• Elektrik ve Elektronik Teknolojileri

• Gıda ve Tarım Teknolojileri

• Çevre Teknolojileri

• Tıp ve Sağlık Uygulamaları

• Kompozit Malzeme Teknolojileri ve Uygulamaları

• Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji

• Bilişim Teknolojileri (Yazılım ve Donanım)

• Kimya/İlaç Teknolojileri

• Yapı Malzemeleri Üretimi ve Uygulamaları

• Tekstil Sanayi Teknolojileri

• Savunma Sanayi Teknolojileri

• Enerji ve Alternatif Enerji Teknolojileri

• Diğer Alanlar

 

 

Başvuru formu için TIKLAYINIZ

 

Katılım Şartları

1. Daha önce düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarları ve benzeri etkinliklerde maddi ödül kazanan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Proje Pazarına katılım ücretsizdir.

3. Proje Pazarına Akademisyenler, üniversitemiz veya yurtiçi diğer üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, sanayiciler, profesyonel olarak bu işle ilgilenenler proje ve fikirleriyle başvuru yapıp katılım sağlayabilecektir.

4. Proje önerilerinde sayı sınırı yoktur.

5. Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.

6. Katılımcılara etkinlik sonunda Katılım Belgesi verilecektir.

7. Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

8. Ar-Ge Proje Pazarını ortaklaşa düzenleyen ve finanse eden Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AİBÜ-TTMER) Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliğinde sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.

 

Proje Başvuruları

1. Ar-Ge Proje Pazarında proje önerileri Türkçe olacaktır.

2. Ar-Ge Proje Pazarında proje önerileri https://dusimer.duzce.edu.tr/  adresinden 28 Şubat 2018, saat 17:00’a kadar elektronik ortamda kabul edilecektir.

3.Elektronik ortamdan alınan başvuruların ön değerlendirilme  sonucunda kabul edilen projeler 09 Mart 2018’de https://dusimer.duzce.edu.tr/   adresinden duyurulacaktır.

4. Posterler 70 cm (genişlik) x 110 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır, prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.

5. Proje posterinin, yukarıda verilen poster ebatlarında uygun bir biçimde ve PowerPoint formatında hazırlanarak en geç 30 Mart 2018, saat 17:00’a kadar dusimer@duzce.edu.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

6. Katılımcıların, 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 09:00’da Düzce Teknopark A.Ş Yönetim ve Kuluçka Merkezi Fuaye Alanı’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Değerlendirme Kriterleri

1. Proje fikri, ulusal ve/veya uluslararası bazda yenilik içermekte midir?

2. Proje çıktısının, teknolojiye dönüşebilirliği , kullanılabilirliği ve endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli var mıdır?

3. Proje çıktısı için patent/faydalı model başvurusu yapılmış mıdır?

4. Proje ile teknolojik dışa bağımlılık azaltılacak ve ekonomiye katkı sağlanabilecek midir?

5. Poster projeyi açıklamada yeterli midir?

 

ÖDÜLLER :

Birincilik Ödülü : 3.000 TL

Patent/Faydalı Model Başvuru Desteği

Teknopark/Teknokent Ön Kuluçka Ofis Alanı

Tablet Bilgisayar

 

İkincilik Ödülü : 2.000 TL

Patent/Faydalı Model Başvuru Desteği

Teknopark/Teknokent Ön Kuluçka Ofis Alanı

Tablet Bilgisayar

 

Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL

Patent/Faydalı Model Başvuru Desteği

Teknopark/Teknokent Ön Kuluçka Ofis Alanı

Tablet Bilgisayar

 

Çevre ve Sağlık Alanındaki Projelere Koordinatörlük Özel Ödülü : Düzce Üniversitesi’nin ‘’Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması ‘’ kapsamında Çevre ve Sağlık alanında pilot üniversite seçilmesinden dolayı Düzce-Bolu Ar-Ge Proje Pazarı’na katılan ‘’Çevre ve Sağlık’’ alanındaki projelere Koordinatörlük Özel Ödülü verilecektir.

 

ÖDÜL : 

Ürün Ticarileştirme Desteği

Patent/Faydalı Model Başvuru Desteği

Teknopark/Teknokent Ön Kuluçka Ofis Alanı

 

Ayrıntılı bilgi için Düzce TTO’ya ulaşabilirsiniz.

tto@duzceteknopark.com.tr 

0380 5421500-Dahili 4905 

0537 654 23 06