ÜYELERİMİZE DUYURULUR Vergi Kayıtlarını Kontrole Davet

İLAN

AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞINDAN

VERGİ KAYITLARINI KONTROLE DAVET

DUYURUSU

 

            5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 83. maddesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi hükümleri yarınca Meslek Komiteleri ve Oda Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek veya bu organlara seçilebilmek için ticari veya sınai faaliyet dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olma şartı aranmaktadır. Bu nedenle Üyelerimizin vergi mükellefiyetleri ile ilgili Odamızdaki kayıtlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

            Aynı Kanun hükümleri uyarınca, Odamıza olan aidatlarını ödememeleri nedeniyle Odamız meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinmiş olan üyelerimizin de seçimlere katılmaları mümkün olmayacaktır.

            Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ve borç durumlarına ilişkin Oda kayıtlarını 9 Mart 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında Odamıza gelerek veya internet sitemizdeki (www.akcakocatso.org.tr) üyelik/üyeler listesinden kontrol edebilirler.

            Vergi kayıtlarında hata olan üyelerimizin durumlarını vergi dairesinden alınmış vergi mükellefiyetlerini gösteren bir evrak ile birlikte Odamız Başkanlığı’ na hitaben yazılmış bir dilekçe ile Odamıza başvurarak kayıtlarının düzeltilmesini isteyebilirler.

            Süresi içinde, Kanunun bu amir hükmünü yerine getirmeyen ve vergi mükellefiyeti kayıtlarını kontrol etmeyen üyelerimizin, Odamızdaki mevcut vergi mükellefiyeti kayıtlarının üye tarafından kabul edilmiş sayılacağı ilan olunur.27.02.2018