TR
EN

“İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)”

27.09.2019

Avrupa Birliğinin, “İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında “Uluslararası Kümelenme (Clusters Go International)” konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümeler ve iş ağları arasındaki iş birliğini güçlendirmektir. Bu çağrı kapsamında, uluslararası işbirliği stratejilerinin geliştirilmesi, yeni marketler için ortak hedefler belirlenmesi ve Avrupa dışındaki ülkelerde bulunan KOBİ’leri de içine alan uluslararası bir iş birliği ağının oluşturulması hedeflenmektedir. Son başvuru tarihi 30 ekim 2019 olan proje teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2019-3-01-clusters-go-international İnternet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Ayrıntı için TIKLAYINIZ