TR
EN

EMLAK DANIŞMANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÖN TALEP BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

13.11.2019

EMLAK DANIŞMANLIĞI İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.

SEVİYE 5 BAŞVURUFORMU

SEVİYE 4 BAŞVURUFORMU

Emlak Danışmanlığı yapanlar bundan böyle Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar.

 • İl Ticaret Müdürlükleri, Yetki belgesi vermeyecektir (Madde 6)
 • Yetki belgesi alınmadığı takdirde, işletmenin faaliyetini sürdürmesi mümkün değildir.
 • Belediyeler, ruhsat vermeyecektir (Madde 21)
 • Önce yetki belgesi verilecek, sonra ruhsat verilecektir.
 • İl Ticaret Müdürlükleri, her türlü denetim yapmaya yetkilidir.

 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor? Kim Hangi Belgeyi Almalı?

 • Gerçek kişi ve esnaf sanatkarlar için «Firma Sahibi»
 • Tüzel kişiler (şirketler) için «Temsile Yetkili Kişilerden En Az Biri»
 • Şubeler için «Şube Müdürü»nün
 • Pazarlama/Satış Personellerinin tamamı

§  Sınav ve Belgelendirme Ücret Detayları Nelerdir?

§  Emlak Danışmanı Seviye 4 sınav ücreti KDV dahil 700 TL’dir.

§  Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 sınav ücreti KDV dahil 800 TL’dir.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Kapsamında Firma Sahibi veya Temsile Yetkili Kişiler İçin Şartlar

 • On sekiz yaşını doldurmuş olması
 • En az lise mezunu olması
 • MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMASI
 • İflas veya konkordato durumunda bulunmaması
 • Devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı vb. suçtan hüküm giymiş olmaması

 • Yetki Belgesi Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?
 • Yetki Belgesi, 5 yılda bir yenilenecektir. Aynı şekilde mesleki yeterlilik belgeleri de 5 yılda bir yenilenecektir.

 • Yetki Belgesi Alan İşletmeler, Hangi Hizmetleri Verecek?
 • Taşınmaz alım satımı ve kiralama konusunda pazarlama faaliyetleri ve aracılık faaliyetleri
 • Tapu işlemlerine aracılık
 • Taşınmazla ilgili inceleme, araştırma, raporlama
 • Rayiç bedel ile ilgili bilgi aktarma

 MUAFİYETLER:

 • 5 Haziran 2018 tarihinden önce «Vergi Kaydı» ve «Oda Kaydı» bulunanlar için «En Az Lise Mezunu Olma» şartı aranmayacaktır.
 • 5 Haziran 2018 tarihinden önce «Vergi Kaydı» ve «Oda Kaydı» bulunanlar için Halk Eğitim Merkezlerinden alınmış olan «Emlak Komisyonculuğu» vb. emlak sektörü ile ilgili kurs bitirme sertifikası olanların «Mesleki Yeterlilik Belgesi» almasına gerek yoktur
 • Pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından (Örn: Meslek Yüksekokulu Emlak Komisyonculuğu Bölümü, Meslek Lisesi Emlak Komisyonculuğu Bölümü) mezun olanların mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur.

NOT:  Mezun olunan bölümde mutlaka «Gayrimenkul», «Emlak» ibareleri yer almalıdır. İşletme, İktisat, Pazarlama vb. bölümlerden alınan diplomalar için mesleki yeterlilik belgesi muafiyeti olmayacaktır.