TR
EN

GIDANI İSRAF ETME. EMEĞİNİ ÇÖPE ATMA!!!

24.09.2021

Küreselleşen dünyada sadece ekonomik davranışlar ve istekler değil aynı zamanda kavramlar da değişmektedir. Bu değişim tüketim boyutunda, temel ihtiyaçların karşılamasından ziyade tüketim kavramına psikolojik ve sosyolojik anlamlar yükleyerek kendini göstermiştir. Bu değişimler neticesinde, tüketimin hızla artması, ihtiyaçların sınırsız ve kaynakların kıt olduğu gerçeğinin daha net görülmesini sağlamıştır. Dolasıyla, bilinçli tüketici ve bilinçli tüketim anlayışının geliştirilmesi, ekonomik sistemin verimli işleyişi acısından önem arz etmektedir.