+90 380 611 41 43 akcakocatso@tobb.org.tr akcakocatso@hs01.kep.tr
AKÇAKOCA TİCARET ve SANAYİ ODASI Akçakoca Chamber of Commerce and Industry
TOBB Akedite

Duyurular

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.04.2023

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Nisan 2023 Tarihli ve 32163 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2023-04-14&mukerrer=1

Özet:

Bu Yönetmelik ile 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmış, aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Kıyı tesisi ilgilileri”, “Liman başkanlığı” ve başkaca tanımlar eklenmiştir.

 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “j) Liman idari sahasında demirleyen gemiler, İdare tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında demirleme ücreti öder.” hükmü eklenmiş; 21 inci maddesinin beşinci fıkrası “(5) Gerekli izinleri almayan kıyı tesislerine, gemi ve deniz araçları bağlanamaz ve yanaştırılamaz. Ancak acil durumlarda veya kamu yararının gerektirdiği hallerde uygun görülen kıyı tesisleri için geçici düzenlemeler yapılabilir.” şeklinde değiştirilmiş ve sair düzenlemeler yapılmıştır.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230414M1-3.htm


Sosyal Medyada Biz

Güncel haberler, duyurular ve ihalelerden anında haberdar ol

Email Listemize Kaydolun

E-Bültene kaydolarak odamız tarafından hazırlanan bültenlerinden haberdar olabilirsiniz.

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.
Akçakoca TSO