+90 380 611 41 43 akcakocatso@tobb.org.tr akcakocatso@hs01.kep.tr
AKÇAKOCA TİCARET ve SANAYİ ODASI Akçakoca Chamber of Commerce and Industry
TOBB Akedite

Oda İşlemleri

Ekspertiz Raporları

Bilirkişi / Eksper Raporu

Kurumlar ve firmaların talepleri üzerine çeşitli mevzuatta öngörülen veya Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası’nın görevleri arasında bulunan konularda da bilirkişi incelemesi yaptırılıp ilgililere tasdikli rapor suretleri verilir. Bilirkişi Raporu  ücrete tabi olup, ücret konuya  göre değişiklik göstermektedir.

Fiili Tüketim/Sarfiyat Raporu

Tahsise tabi ürünlerin belirli bir döneme ait tüketim miktarlarının belirlenmesi amacıyla, talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren ekspertiz raporlarıdır.

Fiili Tüketim raporu için Odamız Bilirkişi Listesinde yer alan konu ile ilgili bir mühendis görevlendirilir.


Başvuru Belgeleri

·         Başvuru dilekçesi (firma kaşeli ve imzalı)  

·         Talep edilen dönem ve ürün bazında alınacak ücret Odamız veznesine yatırılır.

 

Gayrimenkul Değer Tespit Raporu

·         Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca talep edilen gayrimenkullerin değer tespitini yapmak amacıyla, Odamız Bilirkişi Listesinde yer alan Emlak Müşavirleri tarafından düzenlenen bilirkişi raporlarıdır.

Başvuru Belgeleri

·         Talepte bulunan kurumun dilekçesi,

·         Gayrimenkule ait tapu fotokopisi

·         Aynı parseldeki gayrimenkullerin her bir bağımsız bölümü için ayrı ayrı hesaplanan ücretler Odamız veznesine yatırılır.

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatılması ile İlgili Ekspertiz Raporu

TPS (Tek Pencere Sistemi ) Dahilde İşleme İzni Ekspertiz Raporu (2006/12 Sayılı Tebliğ 14. Maddesi)

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatılması İle İlgili Ekspertiz Raporu; Dahilde işleme izin belgesi kapsamında, taahhüt edilen ihracatların gerçekleştirilmesi aşamasında düzenlenen, belgeye konu olan malzemelerin üretimde kullanılan miktarlarını gösteren ekspertiz raporudur.

İhracat yapılmadan önce Odamız eksperlerince işyerinde inceleme yapılması gerekmektedir. Anılan rapor yapılacak incelemeden sonra düzenlenmektedir.

·         İstenen Belgeler :

·          Dilekçe

·         e-devlet Tek Pencere Sistemi (TPS)" üzerinden başvurusunu yapacak ve “Başvuru No" alınarak bu başvuru numarası ile Odamıza başvurulmalıdır. (NOT: eğer Tek Pencere Portal sistemine giriş yetkiniz bulunmamaktadır uyarısı alıyorsanız en yakın gümrük idaresinden Tek Pencere giriş yetkisi alınız)

·          İthal edilen malzemelerin listesi

·          İthal edilen malzemelerin faturaları ve Gümrük Giriş Beyannameleri

·          İhracat yapılmış ise ihracat listesi

·          İhracat yapılmış ise faturaları ve Gümrük Çıkış Beyannameleri

·          İmal edilecek ürün ile ilgili proje, resim, belge ve malzeme analizi, vb. teknik bilgiler (Hammadde Sarfiyat Tablosu ekinden çıkarılıp ayrı olarak yazılacaktır.)

·          Taahhütname

·          Dâhilde İşleme İzin Belgesinin fotokopisi

·          Oda harç tarifesine göre harç

Mahrece İade Ekspertiz Raporu

-Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-TPS-TOBB-Ekspertiz raporu başvuru belgesi
-İthalat Beyannamesi ve Faturası
-İthalatçının eşyayı geriye almayı kabul ettiğine dair yazı
-Üründe kalite problemi varsa, Teknik Belge

Geçici Çıkış ile ilgili Ekspertiz Raporu (Tamir, Test veya Kalibrasyon Amaçlı Gönderilen Eşya)

-Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-TPS-TOBB-Ekspertiz raporu başvuru belgesi
-İhracat Faturası
-Teknik Rapor (Eşyanın gönderilme sebebini anlatan)(İlgili Mühendis veya Teknik Sorumlu tarafından imzalı)

Fire/İkincil İşlem Görmüş Ürün ile ilgili Ekspertiz Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Teknik Doküman (Üretimin hangi aşamalarında, ne tarz fireler verildiğini ve bunların oranlarını gösteren)
– Fire oranlarını tesvik edici diğer dokümanlar (Örnek : SAP Ekran görüntüleri, Geri Dönüşüm faturaları vb.)

İmalat Yeterlik ve İmalatçı Belgesi

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Sanayi Sicil Belgesi

Gümrüklerden Gelen Taleplere istinaden düzenlenen Ekspertiz Raporları

-Gümrük Talep Yazısı
-İthalat Beyannamesi ve Faturası

Fiili Tüketim Belgesi (EPDK FORMATINDA veya VERGİ DAİRELERİ İÇİN)

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Taahhütname (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-YMM Onaylı Fili Tüketim Belgesi
-İthalat Beyannameleri ve faturaları (EPDK Formatında olan talepler için)

Özel İmalata Dair Rayiç Fiyat Fatura Tasdiki

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-Fatura
-Varsa ürüne ait teknik Resim
-İş yapıldıysa saha fotoğrafları

Piyasa Rayiç Değer Tespiti

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-Fiyat tespiti istenen ürüne ait teknik resim ve dokümanlar
-Varsa ihale şartnamesi

Makine Değer Tespiti

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– YMM tarafından imzalanmış makine değerlerini gösterir belge

Hammadde Kullanım Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Hammadde kullanım oranlarını gösterir teknik doküman

Orman Ekspertiz Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– İthalat Beyannamesi ve Faturası

 Mücbir Sebep ile İlgili Ekspertiz Raporu (Forsmajör)

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Teknik Rapor (Üretime ara verilmesini gerektiren durumun oluştuğu ve yeniden üretime geçildiği zaman dilimini içeren)

 

Sosyal Medyada Biz

Güncel haberler, duyurular ve ihalelerden anında haberdar ol

Email Listemize Kaydolun

E-Bültene kaydolarak odamız tarafından hazırlanan bültenlerinden haberdar olabilirsiniz.

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.
Akçakoca TSO