+90 380 611 41 43 akcakocatso@tobb.org.tr akcakocatso@hs01.kep.tr
AKÇAKOCA TİCARET ve SANAYİ ODASI Akçakoca Chamber of Commerce and Industry
TOBB Akedite

Kurumsal

K.V.K.K Aydınlatma Metni

AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

WEB SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA İLİŞKİN VERİ SAHİBİNİN AÇIK

RIZA METNİ

 

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kurumumuz Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işleyebilecektir. Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası olarak işbu Aydınlatma Metni ile KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

1.    Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

Veri Sorumlusu: Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası ( “Oda” )

 

Adres:    Yalı Mh. Bahadır Yalçın Cd. No:21 81650 Akçakoca/Düzce

Tel:       03806114144        –  Faks:  3806115944          e-posta:        akcakocatso@tobb.org.tr  Kep: akcakocatso@hs01.kep.tr

akcakocatso@hs01.kep.tr Web adresi: akcakocatso.org.tr

 

Odamız www.akcakocatso.org.tr resmi web sitesi üzerinden katılımcının ad-soyadı, T.C. Kimlik No, e-posta, gms telefon numarası, firma adı, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak

 

3.  kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

 

2.  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası www.akcakocatso.org.tr web sitesi içerisinde oluşturulan elektronik formlar ile “kullanıcı” olarak ad-soyadı, T.C. Kimlik No, e-posta, gms telefon numarası, kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, kullanıcının gerçek-tüzel kişi Oda siciline kayıt işlemleri, Etkinlik/Toplantı/Organizasyon talepleri,

 

katılımcı memnuniyetin sağlanması, istek/öneri/şikayet alınması, kullanıcı üyelerin kapasite

 

raporu müracaatı, iş makinesi tescili, belge talebi, etkinliklerin duyurulması, e-posta gönderme, kısa sms gönderme, e-davetiye gönderme yolu etkinlikleri duyurmak,

 

yararlandırma, bilgi edinilmesini sağlamak, anket düzenlenerek etkinliklerin planlanması, iyileştirilmesi, hizmet içi eğitimlerin planlanması, hizmet içi insan kaynakları sürecinin planlanması, istatistiksel değerlendirilmeler, katılımcıya geri dönüş yapılabilmesi, özel günler/cenaze bilgilendirmeleri, mali bilgilendirmeler ( aidat bilgisi, ödeme vb ) dâhil olmak üzere Kanun’un 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte ve amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanacaktır.

 

3.  Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde çerçevesinde işlenerek yine Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası organ ve üyeleri, çalışanları, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, fuar organizatörü, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.

 

4.      Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, 5174 Sayılı Kanun, İlgili Yönetmelikler ve Odamızın faaliyetleri gereğince yapılması gereken etkinlik ve toplantıların gerçekleştirilebilmesi ve faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2 ve 6/3 maddeleri ile 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini (www.akcakocatso.org.tr internet adresi üzerinden elektronik ortam ile Oda Kayıt Beyannamesi, Üye Bilgi Güncelleme Formu, İletişim Bilgileri Formu, İstek-Öneri-Şikayet Formu, Nace

Sosyal Medyada Biz

Güncel haberler, duyurular ve ihalelerden anında haberdar ol

Email Listemize Kaydolun

E-Bültene kaydolarak odamız tarafından hazırlanan bültenlerinden haberdar olabilirsiniz.

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.
Akçakoca TSO