+90 380 611 41 43 akcakocatso@tobb.org.tr akcakocatso@hs01.kep.tr
AKÇAKOCA TİCARET ve SANAYİ ODASI Akçakoca Chamber of Commerce and Industry
TOBB Akedite

Kurumsal

Oda Tarihçemiz

Oda Tarihçemiz
Akçakoca Ticaret ve sanayi Odası Tarihçesi
Akçakoca’lı iş adamları ilçede Ticaret ve Sanayi Odası kurulmasını ister. “KURUCU MÜTEŞEBBİS HEYETİ” olarak Nazım GÜLER, M. Şükrü DÖNMEZ, Osman GENÇ, İsmail Baha HOROZ ve Ali GÜNDÜZ seçilir.
Müteşebbis Kurucu Heyeti Akçakoca Belediyesi Başkâtipliğinden emekli olduktan sonra arzuhalcilik yapmaya başlayan Mustafa KOCADON ile Odanın kuruluş işlemlerini hazırlamak üzere anlaşır. Mustafa KOCADON Odasının kurulması için gerekli her türlü işlemleri yapar. Odanın kurulması için Akçakoca Kaymakamlığına (Kaymakam Yusuf Cemal BARUTCU) 07.11.1968 tarihli yazıları ile müracaat edilir.
Akçakoca Belediyesi hudutları içinde ticaretle iştigal eden 304 Tüccar ve Sanayici durumundaki ( Hakiki ve Hükmi Şahıs) firmalardan 109 firma Ticaret ve Sanayi Odası Kurulmasını istiyoruz diye imzaladığı liste ve istenen belgelerle 12.12.1968 Tarihinde Ticaret Bakanlığa gönderilir.
Ticaret Bakanlığı 30.12.1968 tarih ve 24181 sayılı yazıları ile Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasının açılmasına izin verir.
Kaymakamlığın daveti üzerine 08.01.1969 tarihinde toplanan Gruplandırma Kurulu: Meslek Gruplarını Birinci-İkinci-Üçüncü-Dördüncü-Beşinci diye BEŞ MESLEK GRUBUNA ayırır. (Gruplandırma Kurulu Başkan “T.İş Bankası Md.” Abdullah HİTİT, Üyeler: Mustafa Şükrü DÖNMEZ-İsmail Baha HOROZ-Osman Bedrettin Genç-Ali GÜNDÜZ-Nazım GÜLER-Şükrü KAZANCI-İsmail GÜLSEREN-Hayri AYDIN- Necmi ÖNEN)
SEÇİM KURULU: Oda seçimlerinin yapılması için Meslek Gruplarıca “Seçim Kurulu” üyelikleri seçimi 13.01.1969 tarihinde yapılır.
1. Meslek Gurubundan: Hayri AYDIN
2. Meslek Gurubundan: Osman Bedrettin GENÇ
3. Meslek Gurubundan: Necmi ÖNEN
4. Meslek Gurubundan: Mustafa Şükrü DÖNMEZ
5. Meslek Gurubundan: İsmail KOÇAK seçilmiştir.
MESLEK KOMİTELERİ SEÇİM: Meslek Komiteleri Seçimi 2 Şubat 1969 tarihinde yapılmıştır.
ODA MECLİSİ: Meslek Komitelerince Oda Meclisi Üyeliği seçimi 9 Şubat 1969 tarihinde yapılmıştır. Seçilenler: Şükrü KAZANCI, Yalçın SEZGİN, İsmail Baha HOROZ, Ali GÜNDÜZ, Mehmet ÖZMEN, Necmi ÖNEN, Mehmet DEMİR, M. Şükrü DÖNMEZ, Hakkı ERDOĞAN, İsmail KOÇAK, Oda Meclisi Başkanı: Mustafa Şükrü DÖNMEZ
YÖNETİM KURULU: Oda Meclisince Yönetim Kurulu Seçimi 14 Şubat 1969 tarihinde yapılmıştır. Seçilenler: Mehmet ÖZMEN, Ali GÜNDÜZ, İsmail KOÇAK, Mehmet DEMİR, İsmail Baha HOROZ
Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet ÖZMEN seçilir Oda yasal olarak çalışmaya başlar.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı 238 Hakiki ve Hükmi Şahıs dosyası 19 Mart 1969 tarihinde devir alınır.
Yönetim Kurulu ilk toplantısını 27 Mart 1969 tarihinde yapar. Aldığı kararları onaylanmak üzere Oda Meclise sunar.
Oda Meclisi ilk toplantısını 1 Nisan 1969 tarihinde yapar. Bu toplantıda alınan kararla:*1969 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi 28.500TL olarak kabul edilir.*Oda Umumi Kâtipliği görevinin aylık 750.-Lira ücretle Emekli Belediye Başkâtibi Mustafa KOCADON tarafından vekâleten icra edilmesine karar verilir.*Muhasebe ve Muamelat Memurluğuna Abdullah BAŞARAN’IN tayin edilmesi onaylanır.

Sosyal Medyada Biz

Güncel haberler, duyurular ve ihalelerden anında haberdar ol

Email Listemize Kaydolun

E-Bültene kaydolarak odamız tarafından hazırlanan bültenlerinden haberdar olabilirsiniz.

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.
Akçakoca TSO